Vred predkolenia – ako ho liečiť?
Publikované dňa: 12/01/2024

Vred predkolenia si mnohí laici predstavujú ako obyčajný opuch nohy. V skutočnosti však ide o vážny zdravotný problém vyskytujúci sa najmä u starších ľudí s rôznymi cievnymi ochoreniami. Vred predkolenia sa prejavuje bolestivou a neraz otvorenou ranou, ktorá je typická tým, že sa spontánne nehojí, preto je nevyhnutné, aby jej liečba prebiehala pod dozorom skúseného odborníka.

Vred predkolenia, odborne nazývaný aj ako ulcus cruris, je pomerne bežné ochorenie, ktoré postihuje asi 1-2 % populácie a až 70 % pacientov s poruchou krvného obehu. Definovaný je ako „defekt kože v celej jej hrúbke”. Ide o dlhodobo nehojaci sa vred, ktorého spontánna nehojivosť môže presiahnuť aj 4 – 6 týždňov. Vyskytuje sa v oblasti predkolenia, najčastejšie v blízkosti členku, a jeho liečba je bez poskytnutia odbornej lekárskej starostlivosti takmer nemožná.

Ako vzniká vred predkolenia?

Vred predkolenia najčastejšie vzniká v dôsledku rôznych cievnych ochorení. Príkladom je ateroskleróza alebo žilová nedostatočnosť, ktorých dôsledkom je nesprávne fungovanie žilových chlopní spôsobujúce nedostatočný prietok krvi v dolných končatinách.

Ďalšou príčinou môže byť nepriechodnosť tepien či nedostatočná funkcia lymfatických ciev napr. po úrazoch, v dôsledku čoho sú tkanivá končatín nedostatočne zásobované kyslíkom a všetkými potrebnými živinami. Výsledkom môže byť poškodenie kože a podkožného tkaniva, v dôsledku čoho sa môže v oblasti predkolenia vyvinúť samotný vred.

Rizikové faktory

Vred predkolenia postihuje najmä osoby s vekom nad 50 rokov, medzi rizikové faktory jeho vzniku však môžeme zaradiť aj závažné poranenia v oblasti predkolenia, nadváhu alebo obezitu, fajčenie, prítomnosť ochorení ako diabetes, ateroskleróza alebo ochorenia ciev. Rizikovým je aj pravidelné užívanie niektorých liekov, najmä kortikosteroidov, náročná fyzická práca alebo nadmerná fyzická aktivita, ktorá môže zvyšovať tlak na oblasť predkolenia.

Prevencia vredu predkolenia

S cieľom vyhnúť sa vredu predkolenia je nevyhnutné dbať na celkové zdravie dolných končatín. Dostatočný prietok krvi im zabezpečíme najmä dodržiavaním zdravého životného štýlu vo forme zdravej stravy a pravidelnej fyzickej aktivity. Vyhýbať by sme sa mali dlhému sedeniu a státiu, ktoré nám môžu spôsobiť opuchy dolných končatín, a kontrolovať by sme mali aj svoj krvný tlak a hladinu cukru. Dôležitá je tiež vhodná, pohodlná a dostatočne priestranná obuv, ktorá podporuje správny prietok krvi v dolných končatinách.

Príznaky vredu predkolenia

Tak ako každé ochorenie, ani vred predkolenia sa neoplatí zanedbávať, a už pri prvých príznakoch treba vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Včasná a správna diagnostika totiž dokáže minimalizovalo riziko komplikácií a urýchliť aj proces samotného hojenia.

Vred predkolenia sa zvykne prejavovať najmä opuchom, začervenaním či zmenou farby kože v oblasti predkolenia. Okrem toho môže byť prítomná mierna bolesť alebo tlak, pričom dané miesto môže byť teplejšie a celkovo citlivejšie na dotyk. Vyšším príznakovým štádiom je už samotný vznik otvorenej rany, prípadne výtok z oblasti predkolenia, ktorý sa nehojí, prípadne sa hojí len veľmi, veľmi pomaly. Takáto rana hnisá a je veľmi bolestivá, pričom ju môže sprevádzať aj svrbenie alebo pálenie. V takomto stave by ste už mali vyhľadať lekársku pomoc naozaj bezodkladne.

Vyšetrenie vredu predkolenia

Predpokladom úspešnej liečby vredu predkolenia je jeho správna diagnostika. Najskôr je totiž potrebné zistiť, či ide o venózny, arteriálny, zmiešaný alebo iný typ vredu.

Samotné vyšetrenie vredu predkolenia by preto malo pozostávať z vyšetrenia viacerých odborníkov. S cieľom stanoviť správnu diagnózu by mal vred predkolenia vyšetriť:

  • chirurg/ dermatológ – posudzuje prítomnosť infekcie, biofilmu a pulzácií tepien, pričom dôležitá je aj duplexná ultrasonografia žíl a tepien
  • angiológ/ cievny chirurg – posudzuje stav žíl a tepien dolných končatín, potrebu operačného odstránenia varixov či spriechodnenia tepien

Liečenie vredu predkolenia

Cieľom liečby vredu predkolenia je zlepšenie prietoku krvi v dolných končatinách prevenciu infekcie a podporu hojenia rán. Ide o zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje nastavenie špecializovanej liečby za prítomnosti vhodných liekov, zmeny životného štýlu a neraz aj chirurgických zákrokov.

Liečenie vredu predkolenia môže prebiehať vo forme ambulantnej liečby alebo hospitalizácie.

hospitalizácia vred predkolenia

Ambulantná starostlivosť

V prípade ambulantnej starostlivosti je potrebné absolvovať liečbu, ktorá kombinuje pravidelné návštevy u špecialistu a preväzy rán v domácom prostredí za pomoci špecializovanej zdravotnej sestry.

Počas návštevy špecializovanej ambulancie pacient najskôr podstúpi preväz rany. Následne mu lekár predpíše vhodný preväzový materiál, lieky (venotoniká) a kompresnú terapiu (krátkoťažné bandáže). Ak to stav pacienta vyžaduje, špecialista ho môže odporučiť aj na konzultáciu k cievnemu chirurgovi, angiológovi či dietológovi a s cieľom regenerácie a budovania svalov v oblasti dolných končatín mu môže doporučiť aj rehabilitáciu.

Hospitalizácia

V prípade, že ambulantná liečba na liečenie rán, akým je vred predkolenia, nestačí, prichádza na rad hospitalizácia. Tú pacienti najčastejšie absolvujú z dôvodu plánovaného odstránenia varixov, potreby spriechodnenia upchatých tepien či z dôvodu odstránenia avitálnych tkanív rany.

Okrem toho sa hospitalizácia uplatňuje aj v prípade použitia podtlakovej terapie, rekonštrukcie rany s cieľom jej definitívneho prekrytia a počas liečby venóznych vredov predkolenia, ktorej súčasťou je kompresia, t.j. bandáž dolných končatín krátkoťažnými obväzmi.

Liečba chronických rán predstavuje aj v dnešnej dobe terapeutickú výzvu. Záchranou končatiny, je možné nie len radikálne zvýšiť kvalitu života pacienta, ale aj predísť predčasnému úmrtiu.

  • Moderné možnosti. Pri pokroku vedy a techniky a spolu s nimi aj medicíny, sú diagnostiky a terapie nielen život zachraňujúce výkony, ale ponúkajú aj výborné funkčné a kozmetické výsledky.

  • Správna diagnostika. Liečbou chronických rán je možné znížiť množstvo vysokých amputácií dolných končatín, urýchliť hojenie dekubitov, pooperačných rán a iných chronických rán, ktoré pozitívne ovplyvnia ďalší život pacienta,

Galéria

Exteriér

Interiér