Produkty

Lokálna liečba rany si vyžaduje výber správneho produktu. Tie sme pre Vás spolu s odborníkmi vybrali.

  • Typ krytia

  • Spodina/osídlenie

  • Typ rany

  • Oblasť tela

  • Účinná látka / zloženie

  • Secernácia

  • Priľnavosť / adhézia

  • Prevencia dekubitov

  • Poskytovateľ

  • Bez doplatku

Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Galéria

Exteriér

Interiér