Správnym postupom dokážeme zachrániť ľudský život.
Na Slovensku sa lieči takmer 400 tisíc diabetikov. Vzdelávajte
sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Diabetická noha Vred predkolenia
Dekubity Diagnostika rany
Aká je diagnóza a liečenie ▾
Vzdelávanie
je starostlivosť
Na Slovensku sa lieči takmer 400 tisíc diabetikov. Vzdelávajte
sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Diabetická noha Vred predkolenia
Dekubity Diagnostika rany
Aká je diagnóza a liečenie ▾
Previous slide
Next slide

Ako sa (ne)liečia rany na Slovensku

Podľa údajov z VASCUNET reportu, má Slovensko, ako jediná krajina, stúpajúci trend vysokých amputácií dolných končatín.

Liečba chronických rán predstavuje aj v dnešnej dobe terapeutickú výzvu. Záchranou končatiny je možné nie len významne zvýšiť kvalitu života pacienta, ale aj predísť predčasnému úmrtiu.

  • Moderné možnosti. Pri pokroku vedy a techniky a spolu s nimi aj medicíny, sú diagnostiky a terapie nielen život zachraňujúce výkony, ale ponúkajú aj výborné funkčné a kozmetické výsledky.
  • Správna diagnostika. Liečbou chronických rán je možné znížiť množstvo vysokých amputácií dolných končatín, urýchliť hojenie dekubitov, pooperačných rán a iných chronických rán, ktoré pozitívne ovplyvnia ďalší život pacienta,

V čom Vám vieme pomôcť

Vzdelávaním dokážeme zlepšiť zdravotnú starostlivosť

Vyhľadajte pre svoju liečbu lekárov, ktorí používajú moderné postupy a produkty.

Základom pre správnu liečbu je diagnostika. Práve diagnostika následne určí smer, akým sa bude liečba uberať.

Aj vďaka moderným výskumom a špičkovým produktom pre ošetrenie rán, dokážeme zázraky.

Inšpirujte sa skúsenosťami pacientov, ktorým správne liečenie rany zachránilo život.

Skúsenosti pacientov

Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Galéria

Exteriér

Interiér