Liečenie rán

Vred predkolenia (Ulcus cruris)

Je definovaný ako „defekt kože v celej jej hrúbke, najčastejšie v oblasti členku, ktorý sa spontánne nehojí 4 – 6 týždňov. Najčastejšou príčinou je žilová nedostatočnosť ako dôsledok nesprávneho fungovania žilových chlopní, zvyčajne dolných končatín (preto vredy na nohách). Príčiny môžu byť aj iné (nepriechodné tepny, nedostatočná funkcia lymfatických ciev, po úrazoch a pod.)

Diagnostika pôvodu rany je základom a predpokladom úspešnej liečby. Pri vrede predkolenia, je potrebné rozlíšiť či je venózny, arteriálny, zmiešaný alebo iný. Vyšetrenie chirurgom je vhodné vzhľadom na prítomnosť rany (posudzuje sa prítomnosť infekcie, biofilmu, pulzácií tepien, a taktiež či je ambulantná starostlivosť postačujúca alebo je v individuálnych situáciách potrebná hospitalizácia) Vyšetrenie dermatológom – pri nejasnostiach s pôvodom rany, v rámci diferenciálnej diagnostiky napr. systémových ochoreniach, pri otázke kedy a odkiaľ zvážiť biopsiu z rany/ulcerácie a taktiež pri diagnostike a manažmente iritačných/alergických dermatitíd v okolí rán. Vyšetrenie angiológom/cievnym chirurgom je potrebné z hľadiska posúdenia stavu žíl (prípadne tepien) dolných končatín (USG vén a artérií) a posudzuje sa potreba operačného odstránenia varixov (prípadne revaskularizácia – spriechodnenie tepien – vyšetrenie okrem iného zahŕňa aj duplexnú ultrasonografiu žíl a tepien)
Na hospitalizáciu väčšinou pacienti prichádzajú z dôvodu:
 
  • Plánovaného odstránenia varixov (pri venóznych vredoch)
  • Potrebe spriechodnenia upchatých tepien – revaskularizácia (pri arteriálnom probléme)
  • Nutnosti operačnej nekrektómie/debridementu  – odstránenie avitálnych tkanív rany
  • Použitia podtlakovej terapie – moderná účinná rýchla terapia
  • Prípadnému definitívnemu prekrytiu rany – rekonštrukcia rany (väčšinou plastický chirurg)

Počas celého trvania liečby venóznych vredov predkolenia je neodmysliteľnou súčasťou kompresia – bandáž dolných končatín krátkoťažnými obväzmi

Navyše je potrebné, aj počas hospitalizácie, dbať na správnu a dostatočnú výživu, rehabilitáciu, ktorá je súčasťou akéhokoľvek zotavovania a je potrebná pri “zabudovaní” výživy do svalov, a taktiež na psychickú pohodu, kedy spolupráca a pozitívne nastavenie pacienta a jeho okolia, výrazne pomáha úspešnému výsledku liečby.
Ak rana nevyžaduje hospitalizáciu, prípadne po prepustení je potrebné ju dosledovať, je vhodná kombinácia pravidelných návštev u špecialistu a preväzov rán v domácom prostredí za pomoci ADOS sestry (agentúra dennej ošetrovateľskej starostlivosti).
 

Pri návšteve špecializovanej ambulancie sa vykoná:

  • preväz rany, predpis vlhkej terapie (preväzový materiál vhodný na konrétny typ rany), 
  • predpis liekov (venotoniká),
  • predpis kompresnej terapie (krátkoťažné bandáže).
 
Sledovanie a ďalšie návštevy u cievneho chirurga alebo angiológa si určuje konkrétny špecialista.

Neodmysliteľnou súčasťou liečby venóznych vredov predkolenia je kompresia – bandáž dolných končatín krátkoťažnými obväzmi (prípadne jej modifikácia pri zmiešaných typoch vredov). Pacientovi môžu byť ordinované lieky tzv. venotoniká.

Navyše je potrebné dbať na správnu a dostatočnú výživu (ak je nutričný stav pacienta neadekvátny alebo strava pacienta nespĺňa požiadavky, je možný predpis nutričných orálnych doplnkov), rehabilitáciu, resp. cvičenie, pohyb, ktorý je potrebný na podporu “svalovej pumpy” dolných končatín, je súčasťou akéhokoľvek zotavovania, je potrebná aj pri “zabudovaní” výživy do svalov, a taktiež na psychickú pohodu, kedy spolupráca a pozitívne nastavenie pacienta a jeho okolia, výrazne pomáha úspešnému výsledku liečby.

Prehrať video

Prehrať video

Údaje majú len informatívny charakter, poraďte sa so svojim lekárom

Možnosti liečenia rán

Produkty vhodné pre liečenie rán

Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Galéria

Exteriér

Interiér