Liečenie rán

Dekubity

Dekubity alebo preležaniny sú lokalizované poškodenie kože a/alebo podkožného tkaniva, obvykle nad kostným výčnelkom, ktoré vzniká ako dôsledok pôsobenia tlaku alebo tlaku v kombinácii so strižným efektom. So vznikom dekubitov je spojených množstvo ďalších faktorov, ktorých význam nebol doteraz objasnený.

Prevencia

– Používať preventívne viacvrstvové silikónové krytia
– Čistá a hydratovaná koža
– Opatrenia pri inkontinencii
– Používať prípravky vytvárajúce bariérový film
– Nepoužívať alkalické mydlá
– Nemasírovať nad kostnými výčnelkami
– Zabezpečiť pravidelné polohovanie
– Skorá mobilizácia
– Adekvátne textílie
 

Diagnostika

Vyšetrenie chirurgom je vhodné vzhľadom na prítomnosť rany (posudzuje sa prítomnosť infekcie, biofilmu, pulzácií tepien, a taktiež či je ambulantná starostlivosť postačujúca alebo je v individuálnych situáciách potrebná hospitalizácia).

Vyšetrenie dermatológom – pri nejasnostiach s pôvodom rany, v rámci diferenciálnej diagnostiky napr. systémových ochoreniach, pri otázke kedy a odkiaľ zvážiť biopsiu z rany/ulcerácie a taktiež pri diagnostike a manažmente iritačných/alergických dermatitíd v okolí rán.

– Odlíšiť od inkontinenčnej dermatitídy
– Pátrať po možnom pridruženom probléme (cievy, výživa, úprava liekov…)
 

 

Hospitalizácia

Akútnu hospitalizáciu vyžadujú najčastejšie rany s infekciou (niektoré lokálne alebo celkové príznaky infekcie). Zaháji sa liečba antibiotikami a je možné, že bude nutná aj tzv. “damage control” nekrektómia, kedy sa (veľakrát aj operačne) musia odstrániť nekrotické, avitálne tkanivá, prípadne “vypustiť” abscesy, spôsobujúce infekciu.

Plánovanú hospitalizáciu môžu vyžadovať rany väčších rozmerov, pri ktorých je pravdepodobnosť zhojenia ambulantným a domácim ošetrovaním nízka a pacient je schopný podstúpiť opakované operačné výkony. Veľké rany často vyžadujú nekrektómiu/debridement (odstránenie avitálnych tkanív) v istej forme anestézie, zároveň použitie podtlakovej terapie a po takejto príprave, definitívne prekrytie rany v réžii (najčastejšie) plastických chirurgov.

Navyše je potrebné, aj počas hospitalizácie, dbať na správnu a dostatočnú výživu, rehabilitáciu, ktorá je súčasťou akéhokoľvek zotavovania a je potrebná pri “zabudovaní” výživy do svalov, a taktiež na psychickú pohodu, kedy spolupráca a pozitívne nastavenie pacienta a jeho okolia, výrazne pomáha úspešnému výsledku liečby.
 

 

Ambulantná starostlivosť

Ak rana nevyžaduje hospitalizáciu, prípadne po prepustení je potrebné ju dosledovať, je vhodná kombinácia pravidelných návštev u špecialistu a preväzov rán v domácom prostredí za pomoci ADOS sestry (agentúra dennej ošetrovateľskej starostlivosti).
 

Pri návšteve špecializovanej ambulancie sa vykoná preväz rany, predpis vlhkej terapie (preväzový materiál vhodný na konrétny typ rany). 

Navyše je potrebné dbať na správnu a dostatočnú výživu (ak je nutričný stav pacienta neadekvátny alebo strava pacienta nespĺňa požiadavky, je možný predpis nutričných orálnych doplnkov), rehabilitáciu, ktorá je súčasťou akéhokoľvek zotavovania a navyše je potrebná aj pri “zabudovaní” výživy do svalov a taktiež na psychickú pohodu, kedy spolupráca a pozitívne nastavenie pacienta a jeho okolia, výrazne pomáha úspešnému výsledku liečby.

 

Prehrať video

Prehrať video

Údaje majú len informatívny charakter, poraďte sa so svojim lekárom

Možnosti liečenia rán

Produkty vhodné pre liečenie rán

Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Galéria

Exteriér

Interiér