Liečenie rán

Diabetická noha (pes diabetica)

Na Slovensku sa lieči takmer 400 tisíc diabetikov. Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Podľa IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot) a WHO (World Health Organization) je diabetická noha:

“…noha diabetika s ulceráciou, infekciou, gangrénou či deštrukciou hlbokých tkanív na podklade diabetickej neuropatie a angiopatie.”

Významne zhoršuje morbiditu a mortalitu diabetika. Kumulatívne celoživotné riziko diabetika pre rozvoj diabetickej nohy je až 25 %

Diagnostika pôvodu rany je základom a predpokladom úspešnej liečby.

Pri diabetických ranách je potrebné rozlíšiť či sa jedná o ranu ischemickú (pacient má “upchaté” tepny, ktoré treba spriechodniť, aby opäť dokázali priniesť potrebnú krv s kyslíkom, živinami a stavebnými látkami do miest, kde sa rana nachádza..), o ranu neuropatickú (pri tzv. periférnej neuropatii sú poškodené periférne nervy, čo spôsobuje, medzi inými príznakmi, aj necitlivosť, pri ktorej pacient nevie, že sa mu rana vytvorila, napr. v dôsledku nosenia nevhodne úzkych topánok…) alebo o ranu neuroischemickú (je prítomná kombinácia nepriechodných tepien a necitlivosti).

Diabetická noha vyžaduje multidisciplinárny prístup, a teda vyšetrenie viacerými špecialistami, najčastejšie:

Vyšetrenie chirurgom je vhodné pri vzniku akejkoľvek rany (zisťuje sa prítomnosť infekcie, pulzácií, biofilmu, potreba odľahčenia nohy tzv. “total contact cast” pri neuropatickom defekte, a taktiež či je ambulantná starostlivosť postačujúca alebo je v individuálnych situáciách potrebná hospitalizácia)

Vyšetrené angiológom/cievnym chirurgom je vhodné pri podozrení na nepriechodnosť tepien (vykoná USG tepien a zistí ich priechodnosť, vyjadrí sa k potrebe a spôsobu revaskularizácie resp. “spriechodnenia” ciev)

Vyšetrenie diabetológom je vhodné ak dôjde k infekcii alebo potrebe operačného výkonu, čo môže narušiť bežnú hladinu glykémie (kompenzácia diabetu)

Vyšetrenie dermatológom – pri nejasnostiach s pôvodom rany, v rámci diferenciálnej diagnostiky napr. systémových ochoreniach, pri otázke kedy a odkiaľ zvážiť biopsiu z rany/ulcerácie a taktiež pri diagnostike a manažmente iritačných/alergických dermatitíd v okolí rán.

Pri návšteve špecializovanej ambulancie sa vykoná preväz rany, predpis vlhkej terapie (preväzový materiál vhodný na konrétny typ rany), môže byť odporučená konzultácia správnej obuvi s odborníkom na protetiku, odporučené vyšetrenie ciev u angiológa alebo angiochirurga, prípadne prevedené znehybnenie nohy, tzv. total contact cast (pri neuropatickom defekte), pretože chirurg vidí ranu vačsinou prvý a on posiela aj na prvé vyšetrenie ciev pacienta najčastejšie.
 
Navyše je potrebné dbať na správnu a dostatočnú výživu (ak je nutričný stav pacienta neadekvátny alebo strava pacienta nespĺňa požiadavky, je možný predpis nutričných orálnych doplnkov), rehabilitáciu, ktorá je súčasťou akéhokoľvek zotavovania a navyše je potrebná aj pri “zabudovaní” výživy do svalov a taktiež na psychickú pohodu, kedy spolupráca a pozitívne nastavenie pacienta a jeho okolia, výrazne pomáha úspešnému výsledku liečby.
Akútnu hospitalizáciu vyžadujú najčastejšie rany s infekciou (niektoré lokálne alebo celkové príznaky infekcie). Zaháji sa liečba antibiotikami a je možné, že bude nutná aj tzv. “damage control” nekrektómia kedy sa (veľakrát aj operačne), musia odstrániť nekrotické, avitálne tkanivá, prípadne “vypustiť” abscesy, spôsobujúce infekciu.

Plánovanú hospitalizáciu môžu vyžadovať rany väčších rozmerov, pri ktorých je pravdepodobnosť zhojenia ambulantným a domácim ošetrovaním nízka. Veľké rany často vyžadujú nekrektómiu/debridement (odstránenie avitálnych tkanív) v nejakej forme anestézie, zároveň použitie podtlakovej terapie a po takejto príprave, definitívne prekrytie rany v réžii (najčastejšie) plastických chirurgov.

Čo pacient môže očakávať počas hospitalizácie (resp. po odoslaní na špecializované pracovisko pre ten-ktorý výkon):

Ak to cievny nález vyžaduje, môže pacient podstúpiť revaskularizáciu – spriechodnenie upchatých ciev – rádiointervečne (intervečným rádiologom) alebo operačne (cievnym chirurgom).
Ak to nález na rane vyžaduje, môže byť naložená a opakovane vymieňaná podtlaková terapia (moderná účinná a mnohokrát nevyhnutná na záchranu končatiny) spolu s nekrektómiou/debridementom – odstránením avitálnych tkanív až pokým rana nebude ružová, čistá, pripravená na možnú rekonštrukciu a snahu o jej definítvne uzatvorenie.
 
Navyše je potrebné, aj počas hospitalizácie, dbať na správnu a dostatočnú výživu, rehabilitáciu, ktorá je súčasťou akéhokoľvek zotavovania a je potrebná pri “zabudovaní” výživy do svalov, a taktiež na psychickú pohodu, kedy spolupráca a pozitívne nastavenie pacienta a jeho okolia, výrazne pomáha úspešnému výsledku liečby.
Ak rana nevyžaduje hospitalizáciu, prípadne po prepustení je potrebné ju dosledovať, je vhodná kombinácia pravidelných návštev u špecialistu a preväzov rán v domácom prostredí za pomoci ADOS sestry (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).
 
Pri návšteve špecializovanej ambulancie sa vykoná preväz rany, predpis vlhkej terapie (preväzový materiál vhodný na konkrétny typ rany), môže byť odporučená konzultácia správnej obuvi s odborníkom na protetiku, odporučené opätovné vyšetrenie ciev u angiológa alebo angiochirurga, prípadne prevedené znehybnenie nohy, tzv. total contact cast (pri neuropatickom defekte).
 
Navyše je potrebné dbať na správnu a dostatočnú výživu (ak je nutričný stav pacienta neadekvátny alebo strava pacienta nespĺňa požiadavky, je možný predpis nutričných orálnych doplnkov), rehabilitáciu, ktorá je súčasťou akéhokoľvek zotavovania a navyše je potrebná aj pri “zabudovaní” výživy do svalov a taktiež na psychickú pohodu, kedy spolupráca a pozitívne nastavenie pacienta a jeho okolia, výrazne pomáha úspešnému výsledku liečby.

Prehrať video

Prehrať video

Údaje majú len informatívny charakter, poraďte sa so svojim lekárom

Produkty vhodné pre liečenie rán

Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Galéria

Exteriér

Interiér