Secernácia – pretekanie rany

Výber krytia musí zachovať primeranú vlhkosť rany – ani suchá, aby boli vytvorené podmienky na optimálne hojenie, ani pretekajúca, aby nemacerovala okolie a nepretekala na oblečenie alebo obväzy.

Slabo a stredne secernujúca

  • Peny

Silno a extra silno secernujúca

  • Superabsorbent

Údaje majú len informatívny charakter, poraďte sa so svojim lekárom

Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Galéria

Exteriér

Interiér