BioFilm

Agregácie baktérií odolávajúce liečbe a obrane hostiteľa, neviditeľné voľným okom.

Hlavný faktor oneskorenia hojenia. Takmer všetky chronické rany sú pokryté biofilmom. Za chronické rany sa považujú rany nehojace sa 6-8 týždňov.

a) Zhodnotenie:

(zdroj: World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), Florence Congress, Position Document. Management of Biofilm. Wounds International 2016)

B) Ošetrenie rany:

Prehrať video

Prehrať video

c) Výber antiseptického/antimikrobiálneho krytia:

  • Striebro
  • Medicínsky med
  • PHMB (polyhexamethylene biguanide)
  • Kadexomer jód
  • Kyselina octová
  • DACC (dialkyl carbamoyl chloride)

Údaje majú len informatívny charakter, poraďte sa so svojim lekárom

Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Galéria

Exteriér

Interiér