Vlhká terapia

Moderné terapeutické krytia pracujú na princípe tvorby optimálne vlhkého prostredia v rane.
Vlhkosť rany je nevyhnutná pre dobrú granuláciu a epitelizáciu rany.

Ako sa (ne)liečia rany na Slovensku

Napriek efektívnemu využitiu podtlakovej terapie, nie všetky rany sú indikované na jej použitie a je široko využívaná vlhká terapia.
Už dlho je dokázané urýchlené hojenie rán vo vlhkom prostredí.
Za posledných 30 rokov boli vytvorené stovky krytí, ktoré pomáhajú vytvoriť a udržať vlhké prostredie v rane, manažovať exsudát, eliminovať prípadný zápach, znižovať možnú bolesť, za účelom čo najrýchlejšieho hojenia rán.  Mnohé z nich prešli aj ďalším vývojom.
 

Vzhľadom k veľkému množstvu krytí na trhu, je častokrát obtiažne sa v nich orientovať, preto ponúkame aspoň základný prehľad najčastejšie používaných vlhkých krytí.

Aké sú možnosti liečby

1. Infekcia

Infekcia sa môže vyskytnúť pri akomkoľvek type rany, z rôznych príčin.

a) Zhodnotenie:

 • Celsiove znaky:
  začervenanie (rubor), opuch (tumor), bolesť (dolor), teplo (calor), zhoršenie funkcie (functio laesa)

 • Cutting a Harding kritériá:
  • základné  – absces, flegmóna, sekrécia z rany (…purulentná)
  • doplnkové – predĺžené hojenie, zmena farby spodiny, ohnivé, krehké krvácajúce granulácie, náhla bolesť, citlivosť, zápach, rozpad granulácií, zväčšenie plochy rany “pocketing” (kapsa, podmínované okraje) a “bridging”tvorba mostíkov epiteli alebo mäkkých tkanív

b) Liečba: ošetrenie rany - video + ATB:

Prehrať video

Prehrať video

c) Výber antiseptického/antimikrobiálneho krytia:

 • Medicínsky med
 • Striebro
 • PHMB (polyhexamethylene biguanide)
 • Jód

2. BioFilm

“Agregácie baktérií odolávajúce liečbe a obrane hostiteľa, neviditeľné voľným okom”

Hlavný faktor oneskorenia hojenia. Takmer všetky chronické rany sú pokryté biofilmom. Za chronické rany sa považujú rany nehojace sa 6-8 týždňov.

a) Zhodnotenie:

(zdroj: World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), Florence Congress, Position Document. Management of Biofilm. Wounds International 2016)

B) Ošetrenie rany:

Prehrať video

Prehrať video

c) Výber antiseptického/antimikrobiálneho krytia:

 • Striebro
 • Medicínsky med
 • PHMB (polyhexamethylene biguanide)
 • Kadexomer jód
 • Kyselina octová
 • DACC (dialkyl carbamoyl chloride)

3. Spodina rany

Výber vlhkej terapie podľa sfarbenia spodiny rany – WHC (wound healing continuum)

Nekróza

a) Zhodnotenie:

 • Je rana ischemická a je potrebná v prvom rade revaskularizácia?

b) Liečba:

Prehrať video

Prehrať video

c) Výber vlhkej terapie:

 • Kalcium algináty
 • Hydrogély
 • SAP (superabsorbujúci polymér)

Granulácia

a) Zhodnotenie:

 • Hojí sa rana dostatočne rýchlo? Nie je prítomný biofilm prípadne krehké krvácajúce granulácie, indikujúce možnú infekciu?

b) Liečba:

 •  Primerané ošetrenie spodiny a okolia rany

c) Výber vlhkej terapie

 • Mriežky/tyl

Epitelizácia

 • Mriežky
 • Kolagénové krytie

4. Hlboká rana

Je potrebná adekvátna výplň rany, aby neostal “mŕtvy priestor” medzi jednotlivými krytiami a zabránilo sa tak hromadeniu výpotku rany, ktorý obsahuje odumreté tkanivá a baktérie. 

c) Výber krytia:

 • Kalcium algináty
 • Hydrovlákna

5. Secernácia - pretekanie rany

Výber krytia musí zachovať primeranú vlhkosť rany – ani suchá, aby boli vytvorené podmienky na optimálne hojenie, ani pretekajúca, aby nemacerovala okolie a nepretekala na oblečenie alebo obväzy.

Slabo a stredne secernujúca

 • Peny

Silno a extra silno secernujúca

 • Superabsorbent

6. Zápach

Zápach z rany výrazne znižuje kvalitu života pacienta. Vhodne zvoleným krytím je možné ho eliminovať.

c) Výber krytia:

 • Aktívne uhlie
 • Medicínsky med

Údaje majú len informatívny charakter, poraďte sa so svojim lekárom

Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Galéria

Exteriér

Interiér