Podtlaková terapia

Podtlakový systém aktívne uzatvára ranu a odvádza z nej infekčný materiál.

Ako sa (ne)liečia rany na Slovensku

Podtlaková terapia (NPWT – Negative Pressure Wound Therapy alebo VAC – Vacuum Assisted Closure)

Medzi prvý inovatívny spôsob, ktorý odporúčame každému z pacientov je rozhodne Potlaková terapia. V rámci našej analýzy bola práve táto terapia zlomovou,
o čom svedčia aj jej výsledky.

Stala sa celosvetovo používanou metódou v manažmente rán, nie len v primárnej starostlivosti (v nemocnici), ale aj v ambulantnej sfére [1].

Existuje viac ako 100 indikácií pre použitie podtlakovej terapie. Široké využitie má v brušnej, cievnej, plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, pooperačných infekciách, akútnej traumatológii, pri periprostetických infekciách náhrad bedrových a kolenných kĺbov, osteomyelitídach, riešení exponovaných šliach, kostí a osteosyntetického materiálu, popáleninách.

Je efektívnou liečbou mnohých rán rôznej etiológie [2, 3] a je považovaná za zlatý štandard terapie rán, ako je „open abdomen“ (situácia kedy je obtiažne až nemožné uzatvoriť ranu na bruchu a podtlakovou terapiou sa efektívne defekt prekryje a pri správnom použití aj urýchlene uzatvorí) [4-6], dehiscentných (rozpadnutých) sternálnych rán po kardiochirurgických operáciách [7, 8] a pri nehojacich sa ranách [9, 10]. Využitie pri chronických ranách je metódou voľby pri liečbe diabetických rán, vredov predkolení a dekubitov [11]. Je využiteľná v extrémnych vekových kategóriách (novorodenec, geriatrický pacient), v klinicky náročných situáciách (život ohrozujúca abdominálna sepsa) a pri vysokom riziku septických komplikácií [11]. Všeobecné kontraindikácie boli stanovené nasledovne – riziko krvácania, akútne krvácanie v oblasti rany po traume/debridemente, exponované orgány, cievy a cievne anastomózy, ktoré by mohli byť poškodené alebo zničené použitím podtlakovej terapie, nekrotická spodina, neliečená osteomyelitída a neoplastické tkanivo v oblasti spodiny rany [11, 12, 13].

Prehrať video

Prehrať video

Aké sú možnosti liečby

Systémy podtlakovej terapie

Ranový set

Brušný set

Ambulantný set

Zdroje

1. Bobkiewicz A, Banasiewicz T, Ledwosinski W, et al. Medical terminology associated with Negative Pressure Wound Therapy (NPWT). Understanding and misunderstanding in the field of NPWT. Negative Pressure Wound Therapy. 2014;1(2):69-73. 2. Hampton J. Providing cost-effective treatment of hard-to- -heal wounds in the community through use of NPWT. Br J Community Nurs. 2015;20(Suppl 6):S14-S20. 3. Apelqvist J, Armstrong DG, Lavery LA, et al. Resource utilization and economic costs of care based on a randomized trial of vacuum-assisted closure therapy in the treatment of diabetic foot wounds. Am J Surg. 2008;195(6):782-788. 4. Acosta S, Bjarnason T, Petersson U, et al. Multicentre prospective study of fascial closure rate after open abdomen with vacuum and mesh-mediated fascial traction. Br J Surg. 2011;98(5):735-743. 5. Kaplan M. Negative pressure wound therapy in the management of abdominal compartment syndrome. Ostomy Wound Manage. 2005;51(2A Suppl.):29S-35S. 6. Swan M, Banwell P. Topical negative pressure. Advanced management of the open abdomen. Oxford Wound Healing Society. 2003 7. Fuchs U, Zittermann A, Stuettgen B, et al. Clinical outcome of patients with deep sternal wound infection managed by vacuum-assisted closure compared to conventional therapy with open packing: a retrospective analysis. Ann Thorac Surg. 2005;79(2):526-531. 8. Fleck T, Gustafsson R, Harding K, et al. The management of deep sternal wound infections using vacuum assisted closure? (V.A.C.®) therapy. Int Wound J. 2006;3(4):273-280. 9. Armstrong DG, Lavery LA, Diabetic Foot Study Consortium. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomised controlled trial. Lan cet. 2005;366(9498):1704-1710. 10. Blume PA, Walters J, Payne W, et al. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of dia betic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care. 2008;31(4):631-636. 11. Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl AM, et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care. 2017;26(Suppl 3):S1-S113. 12. Wild T. Consensus of the German and Austrian societies for wound healing and wound management on vacuum closure and the VAC treatment unit. [Article in German] MMW Fortschr Med. 2003;145(Suppl 3):97-101. 13. Wild T, Otto F, Mojarrad L, et al. Vacuum therapy basics, indication, contraindication and cost listing. [Article in German] Ther Umsch. 2007;64(9):495-503.

Údaje majú len informatívny charakter, poraďte sa so svojim lekárom

Vzdelávajte sa o svojej chorobe a žiadajte pre seba terapiu, ktorá Vám pomôže.

Galéria

Exteriér

Interiér