Angiologická – cievna ambulancia (Mediklin)

Lekár:

MUDr. Babothyová Silvia

Sestra:

Bc. Mira Dobrotová

Tel. číslo:

094-810-0014

Adresa:

Sládkovičova 7/A 974 04 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny zariadenia:

Deň Ord. hodiny
Pondelok 7:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30
Streda 7:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30

Galéria

Exteriér

Interiér