V čom spočíva podtlaková terapia a nakoľko je účinná pri liečení rán?
Publikované dňa: 16/05/2024

Liečba rán je dôležitou súčasťou zdravotníckej starostlivosti. Zahŕňa širokú škálu metód a postupov, pričom jednou z jej moderných a efektívnych techník je aj podtlaková terapia (NPWT – negative pressure wound therapy). Je široko využívaná na hojenie rán u pacientov s chronickými a komplikovanými ranami. V poslednej dobe sa čoraz viac používa aj na preventívne účely.

Podtlaková terapia, známa aj ako vákuom asistované uzatvorenie rany (VAC – vacuum assited closure) je to proces, pri ktorom sa pomocou špeciálnej špongie, náplasti, ktorá hermeticky uzatvorí ranu a napojeného zariadenia, vytvára podtlak v rane. Prostredníctvom takéhoto vákuového systému, je možné vytvoriť podtlak, kontrolovať ho a udržiavať na prednastavenej úrovni počas určitého časového obdobia. Podtlaková terapia má široké využitie. Okrem hojenia chronických rán, sa využíva aj napr. na tzv. sekundárne, odložené uzatvorenie akútnej rany, pri nemožnosti uzatvoriť brušnú dutinu, preventívne, existuje aj varianta s preplachom atď.

Podtlaková terapia prináša do oblasti zdravotníckej starostlivosti niekoľko dôležitých výhod a účinných mechanizmov, ktorých výsledkom je rýchlejšie hojenie rán. Medzi tieto výhody patrí najmä:

  • Zlepšenie krvného obehu

Vytvorením podtlaku v rane sa zvyšuje prekrvenie tkanív. Výsledkom je zlepšenie dodávky kyslíka a živín do oblasti rany, čo prispieva k jej správnemu hojeniu.

  • Odstránenie nadbytočnej tekutiny

Podtlaková terapia umožňuje odstrániť z oblasti rany nadbytočnú tekutinu, hnis a iné škodlivé látky. Výsledkom je lepšia kondícia rany a jej prostredia, čím sa minimalizuje riziko vzniku infekcie a potreby užívania antibiotík.

  • Podpora tvorby nových tkanív

Jednou z výhod podtlakovej terapie je aj stimulácia tvorby granulačného tkaniva. Toto tkanivo sa musí vytvoriť počas procesu hojenia rany. Je bohaté na kolagén a iné proteíny potrebné na obnovu a rekonštrukciu poškodených tkanív.

  • Zníženie tlaku a napätia

Vytvorenie podtlaku v rane pomáha zmierniť tlak a napätie v okolitých tkanivách.  Tým je zabezpečené rýchlejšie uzatváranie rany.

  • Menej preväzov

Veľkým pozitívom pre pacienta je minimalizácia preväzov rany, ktoré môžu vytvárať diskomfort a sú časovo náročné.

  • Signifikantne rýchlejšie hojenie rany a predchádzanie amputáciám

Ak sú splnené všetky diagnostické a celkové terapeutické podmienky pre hojenie rán, použitie podtlakovej terapie výrazne skracuje dobu zhojenia rany. Veľakrát nastáva situácia, kedy bez použitia podtlakovej terapie nemusí byť zhojenie rany vôbec možné, a teda jej použitím, spolu s napr. následnou plastikou rany, je možné predísť amputácii.

Akútne a chronické rany

Podtlaková terapia sa ukázala ako účinná ako pri akútnych ranách, tak aj pri chronických a ťažko hojiteľných ranách, s ktorými sa stretávame najmä pri pacientoch s diagnózou diabetes mellitus (cukrovka). Liečenie rán u diabetika často komplikuje oslabená schopnosť hojenia rán v dôsledku makro- aj mikroangipatie – poruchy cievnej zásobenosti veľkými aj malými cievami, zhoršenej imunitnej odpovede a iným. Práve podtlaková terapia sa však v týchto prípadoch ukázala ako zmysluplná a účinná. Zlepšuje cievnu perfúziu, stimuluje tvorbu nového tkaniva, účinne znižuje bakteriálnu záťaž a odstraňuje biofilm. To priaznivo pôsobí na hojenie rán a na pokles rizika vzniku komplikácií, ktoré by mohli viesť až k amputáciám.

Liečba rán podtlakovou terapiou sa ukázala ako veľmi prospešná, aj pri ďalších, častých ťažko liečiteľných ranách ako sú dekubity, ľudovo známe najmä ako preležaniny. Ide o rany vznikajúce najčastejšie v dôsledku tlaku alebo strižných síl a iných nepriaznivých vplyvov na tkanivo. S tými sa stretávame často u ležiacich pacientov.

Podtlaková terapia je efektívnou a často používanou metódou pri liečbe širokého spektra rán. Jej výhody spočívajú najmä v zlepšení mikrocirkulácie spodiny rany, v odstránení nadbytočnej tekutiny, v podpore tvorby nových tkanív a v znížení tlaku a napätia v okolí rany. Je to technika, ktorá prináša priaznivé výsledky nielen v rámci hojenia akútnych a chronických rán, či už dekubitov alebo diabetických rán, ale aj v rôznych oblastiach brušnej, plastickej, úrazovej, kardio, cievnej chirurgii, ortopédii a i.

Pozrite si odborný pohľad na Liečbu rán metódou riadeného podtlaku.

Liečba chronických rán predstavuje aj v dnešnej dobe terapeutickú výzvu. Záchranou končatiny, je možné nie len radikálne zvýšiť kvalitu života pacienta, ale aj predísť predčasnému úmrtiu.

  • Moderné možnosti. Pri pokroku vedy a techniky a spolu s nimi aj medicíny, sú diagnostiky a terapie nielen život zachraňujúce výkony, ale ponúkajú aj výborné funkčné a kozmetické výsledky.

  • Správna diagnostika. Liečbou chronických rán je možné znížiť množstvo vysokých amputácií dolných končatín, urýchliť hojenie dekubitov, pooperačných rán a iných chronických rán, ktoré pozitívne ovplyvnia ďalší život pacienta,

Galéria

Exteriér

Interiér