Nová rola kľúčového enzýmu podporuje hojenie rán
Publikované dňa: 20/10/2022

Predmetom aktuálneho výskumu zverejneného v odbornom časopise Cell Reports sú proteinázy, teda enzýmy štiepiace bielkoviny. Konkrétne matrixové metaloproteinázy čiže MMP, ktorých aktivita je zameraná najmä na extracelulárny matrix. Podľa najnovších zistení však jeden člen tejto skupiny enzýmov má v organizme i ďalšiu signálnu rolu, ktorá úzko súvisí s imunitným systémom. Novo objavená funkcia enzýmu označovaného ako MMP-2 spočíva v tom, že prostredníctvom imunitného systému dokáže urýchliť proces hojenia rán, ale za iných okolností môže tiež zhoršiť stav zápalového ochorenia. O publikovanom výskume sa zmieňujú aj stránky www.sciencedaily.com.

Th2 cytokíny potláčajú infekciu

Podstatou celého procesu je obranná reakcia tela ako odpoveď na napadnutie akýmkoľvek cudzorodým organizmom. Dendritické bunky ako súčasť ľudského imunitného systému spracovávajú antigénny materiál a v prístupnej forme ho dodávajú ostatným bunkám imunitného systému, ktoré následne začnú imunitnú odpoveď.

Výsledky spomínanej štúdie naznačujú, že dendritické bunky vystavené účinkom enzýmu MMP-2 vysielajú signály na zvýšenú produkciu proteínu nazývaného OX40L. Ide o signálny proteín, ktorý s receptorom na povrchu dendritických buniek pôsobia navzájom ako kľúč a zámok. Ich vzájomnou interakciou sa zmení tvar receptora tak, že dôjde k vyslaniu ďalších signálov. Medzi nimi takého, ktorý spôsobí, že dochádza k produkcii TH2 buniek imunitného systému.

Produkované cytokíny podporujú hojenie rán 

Th2 bunky podporujú hojenie rán, pretože produkujú cytokíny, ktoré bojujú proti infekcii a podporujú hojenie tkanív. Zápalové Th2 cytokíny síce potláčajú infekciu, ale na druhej strane môžu tiež prispieť k vzniku autoimunitných chorôb, ak sú prítomne v príliš veľkom množstve.  Navyše MMP-2 je tiež nadmerne exprimovaná v nádoroch, kde podporuje progresiu rakoviny.

Ovplyvnením imunitného systému podporiť hojenie rán

Výsledky výskumu tak ukazujú, že enzým označovaný ako MMP-2 využíva veľké množstvo mechanizmov na ovplyvňovanie imunitného systému. Svojou schopnosťou riadiť Th2 imunitnú odpoveď môže ovplyvniť i proces hojenia.

Zdroj: http://www.sciencedaily.com/…05142428.htm

Liečba chronických rán predstavuje aj v dnešnej dobe terapeutickú výzvu. Záchranou končatiny, je možné nie len radikálne zvýšiť kvalitu života pacienta, ale aj predísť predčasnému úmrtiu.

  • Moderné možnosti. Pri pokroku vedy a techniky a spolu s nimi aj medicíny, sú diagnostiky a terapie nielen život zachraňujúce výkony, ale ponúkajú aj výborné funkčné a kozmetické výsledky.

  • Správna diagnostika. Liečbou chronických rán je možné znížiť množstvo vysokých amputácií dolných končatín, urýchliť hojenie dekubitov, pooperačných rán a iných chronických rán, ktoré pozitívne ovplyvnia ďalší život pacienta,

Galéria

Exteriér

Interiér