Dekompenzovaný diabetes mellitus: na čo si dať pozor?
Publikované dňa: 11/04/2024

Diabetes mellitus, nazývaný aj ako cukrovka, je chronické ochorenie, ktoré ovplyvňuje milióny ľudí po celom svete. Diabetes sa vyskytuje, keď telo nedokáže riadne spracovať cukor (glukózu) z krvi, čo vedie k jeho zvýšeným hladinám. Po stanovení tejto diagnózy musí pacient dodržiavať odporúčania diabetológa, podľa stupňa poruchy od diéty, užívania liekov vo forme tabletiek tzv, perorálnych antidiabetík až po aplikáciu inzulínu. Je totiž v pacientových rukách, aby udržal hladinu cukru (glukózy) v krvi primeranú do takej miery, aby sa glukóza v tele správne využila, teda aby bol v stave kompenzovaného diabetu.

Z rôznych príčin, napríklad infekcia v tele, ochorenie, náročnejšia životná situácia alebo nespolupráca pacienta, môže vyvolať poruchu spracovania cukru v tele, a teda dekompenzovaný diabetes mellitus. Pri dekompenzovanom diabete hladina cukru v krvi výrazne kolíše, čo má za následok negatívne účinky na celé telo. Môže viesť k nutnosti hospitalizácie a v krajnom prípade až k poruche vedomia. Jednou zo serióznych komplikácií diabetes mellitus je aj diabetická noha, ktorá môže viesť k závažným problémom, ak nie je riadne manažovaná.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo je dekompenzovaný diabetes mellitus a na čo by si diabetik mal dať pozor, aby sa predišlo neočakávaným komplikáciám.

Čo je dekompenzovaný diabetes mellitus?

Dekompenzovaný diabetes mellitus je stav, keď hladina glukózy v krvi nie je dostatočne riadená a udržiavaná na optimálnej úrovni. To znamená, že hladina cukru v krvi je príliš vysoká alebo príliš nízka a nie je pod kontrolou. V takom prípade môže dôjsť k mnohým komplikáciám, vrátane nehojenia sa rán alebo vzniku diabetických vredov. Ide o tzv. syndróm diabetickej nohy.

Na čo si dať pozor pri dekompenzovanom diabete

 1. Sledovanie hladiny cukru v krvi: Jedným z kľúčových aspektov kontroly dekompenzovaného diabetu je pravidelné meranie hladiny cukru v krvi. Pacienti by mali dodržiavať odporúčané postupy pre monitorovanie svojej glykémie a zapisovať si výsledky.
 2. Strava a stravovacie návyky: Správna strava je rozhodujúca pre udržiavanie cukrovky v kompenzovanom – optimálnom stave. Pacienti by v prípade potreby mali kontaktovať špecialistov na výživu a samozrejme dodržiavať lekárske pokyny. Je dôležité kontrolovať príjem sacharidov a uprednostňovať potraviny s nízkym glykemickým indexom.
 3. Dodržiavanie liečby: Pacienti by mali pravidelne užívať predpísané lieky alebo aplikovať inzulín podľa pokynov lekára. Nedodržiavanie liečby môže viesť k nekontrolovanej hladine cukru v krvi.
  Inzulín je hormón produkovaný pankreasom a má kľúčovú úlohu pri regulácii hladiny cukru v krvi. Jeho hlavnou funkciou je umožniť bunke vstrebávať glukózu z krvi, aby ju mohla využiť ako zdroj energie. Pre osoby s diabetom je inzulín kľúčovým liekom, ktorý im pomáha udržiavať normálnu hladinu cukru v krvi a predchádzať komplikáciám spojeným s vysokými hladinami cukru, ako je poškodenie nervov, ciev a orgánov. Množstvo a spôsob podávania inzulínu závisia od typu cukrovky a individuálnych potrieb každého pacienta.
 4. Pravidelná fyzická aktivita: Aktívny životný štýl môže pomôcť pri kontrole hladiny cukru v krvi. Pacienti môžu skonzultovať svojho lekára, fyzioterapeuta alebo erudovaného trénera, aké cviky sú pre nich najlepšie a dbať na to, aby boli fyzicky aktívni.
 5. Dôležitosť kontroly zdravotného stavu: Pacienti s dekompenzovaným diabetom by mali pravidelne navštevovať svojho diabetológa za účelom kontroly zdravotného stavu. Lekár môže vykonať testy a vyhodnotiť vývoj choroby.
 6. Zranenia a starostlivosť o nohy: Cukrovka môže spôsobiť problémy s cievnym zásobením a nervovou funkciou v okrajových tzv. akrálnych častiach tela. Najčastejšie ťažkosti sú lokalizované práve v nohách, čo zvyšuje riziko zranení a ťažko hojivých vredov. Pacienti by mali venovať osobitnú starostlivosť svojim nohám, denne ich kontrolovať a udržiavať dobrú hygienu.
 7. Získať podporu a vzdelávanie: Diagnóza dekompenzovaného diabetu môže byť náročná. Pacienti by mali hľadať podporu u rodiny, priateľov a v diabetických združeniach. Taktiež by mali aktívne hľadať informácie o svojej chorobe a vzdelávať sa, ako ju riadiť.

diabetes cukrovky zdravy zivotny styl

Diabetická noha

Diabetická noha, po latinsky pes diabetika, je závažným a potenciálne život ohrozujúcim problémom pre diabetikov. Touto komplikáciou je ohrozený každý diabetik, teda cukrovkár. Diabetická noha môže mať niekoľko foriem:

 1. Neuropatická diabetická noha: Táto forma je spôsobená poškodením nervov v nohách, čo vedie k strate citlivosti a zhoršeniu vnímania bolesti. Diabetici s neuropatickou diabetickou nohou môžu mať zranenia alebo vredy (ulcerácie) bez toho, aby si to vôbec všimli.
 2. Ischemická diabetická noha: Ischemia je nedostatočný prísun krvi do tkanív, a to môže viesť k tvorbe vredov a infekciám. Diabetici majú zvýšené riziko ischemickej diabetickej nohy kvôli poškodeniu ciev spôsobených aj vysokou hladinou cukru v krvi.
 3. Kombinovaná neuropaticko-ischemická diabetická noha: do času kým nie je jednoznačne vyšetreniami záverované o aký typ problému sa jedná, je rana/vred považovaná za kombinovanú – neuroisschemickú a v niektorých prípadoch môžu mať pacienti diabetickú nohu, ktorá kombinuje prvky neuropatickej a ischemickej diabetických nôh aj po podstúpení všetkých adekvátnych vyšetrení.

Diabetici by mali starostlivosti o svoje nohy venovať osobitnú pozornosť. Je dôležité denne kontrolovať nohy na príznaky infekcie, zranení, či vredov. Ak si diabetik všimne aj malé poškodenie a ranku, mal by okamžite vyhľadať lekársku pomoc, kde mu pomôžu liečiť diabetickú nohu. Diabetici by mali nosiť pohodlnú a dobre sediacu obuv, aby minimalizovali riziko poranení a vredov na nohách. Nemali by nikdy chodiť bosí.

Nedostatočne kompenzovaný alebo až dekompenzovaný diabetes mellitus môže viesť k vážnym komplikáciám, vrátane vzniku tzv. diabetických nôh. Pre diabetikov je nevyhnutné udržiavať hladinu cukru v krvi pod kontrolou a navyše venovať osobitnú starostlivosť svojim nohám. Prevencia a starostlivosť sú kľúčovými prvkami v boji proti diabetickým komplikáciám. Nezabudnite pravidelne navštevovať svojho diabetológa a dodržiavať diétu, aktívny fyzický pohyb a lekárske odporúčania pre efektívnu kontrolu diabetes mellitus. V prípade akýchkoľvek problémov by ste mali okamžite vyhľadať lekársku pomoc, aby sa predišlo vážnym následkom.

Liečba chronických rán predstavuje aj v dnešnej dobe terapeutickú výzvu. Záchranou končatiny, je možné nie len radikálne zvýšiť kvalitu života pacienta, ale aj predísť predčasnému úmrtiu.

 • Moderné možnosti. Pri pokroku vedy a techniky a spolu s nimi aj medicíny, sú diagnostiky a terapie nielen život zachraňujúce výkony, ale ponúkajú aj výborné funkčné a kozmetické výsledky.

 • Správna diagnostika. Liečbou chronických rán je možné znížiť množstvo vysokých amputácií dolných končatín, urýchliť hojenie dekubitov, pooperačných rán a iných chronických rán, ktoré pozitívne ovplyvnia ďalší život pacienta,

Galéria

Exteriér

Interiér